via ‘Er was eens’

Anders dan vroeger raakte na 2000 niet altijd meer elke voorstelling uitverkocht, en na een paar jaar begon ook het ledental af te nemen. Het bestuur probeerde van alles om het tij de keren; één aspect daarvan was een naamsverandering: er moest een modernere naam komen, die ook meer recht zou doen aan het soort toneelstukken dat werd opgevoerd. En zo werd de ‘Jeugdoperette Rivieren- en Dichterswijk Utrecht’ in 2009, bij haar 80-jarig jubileum, omgedoopt in Utrechtse jeugdtheaterclub ‘Er was eens…’
. Het 80-jarig jubileum werd met groot enthousiasme gevierd en luister bijgezet door een groot feest voor alle leden, oud-leden en vrijwilligers. Vol vertrouwen ging men met nieuwe elan en een frisse ‘look’ de toekomst tegemoet!

Het bestuur medio 2011 zag zich – na een jaar vruchteloos zoeken – genoodzaakt om aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel tot opheffing van de vereniging voor te leggen. Voor de bijeengekomen seniorleden (14 jaar en ouder) was dit een donderslag bij heldere hemel! En natuurlijk wisten zij ook geen uitweg uit de bestuurscrisis…. Kortom, een oplossing bleef uit, en na de zomervakantie bleef niets anders over dan inderdaad te besluiten de vereniging per 31-12- 2011 te liquideren. Tot groot verdriet van alle betrokkenen: ook de meeste jeugdleden gaven te kennen heel verdrietig te zijn over dit besluit! Het besluit betekende echter niet dat alle betrokkenen zich bij de ontstane situatie wilden neerleggen!

van jeugdclub | naar operette | via ‘er was eens’ | naar het Utrechts Sprookjestheater