van Jeugdclub …

In de jaren ‘20 van de vorige eeuw werd er in Utrecht  jaarlijks in december een openbare poppenkastvoorstelling gegeven ter gelegenheid van de naamdag van Sint-Nicolaas. Eén van de mensen die betrokken waren bij de organisatie daarvan was mevrouw Bruinshoofd-Diemel. Zij kwam op het idee om in plaats van die poppenkast eens echte personen te laten optreden. Daarom studeerde zij met een groepje kinderen een aantal ‘speelliedjes’ in, en die werden bij het eerstvolgende Sint-Nicolaasfeest opgevoerd. Tot groot genoegen van het jeugdig publiek!


Dat smaakte naar meer, en zo ontstond in 1929 de ‘Jeugdclub Rivieren- en Dichterswijk Utrecht. 

De allereerste voorstelling die door de nieuwe club werd uitgevoerd was het sprookje Repelsteeltje, en dat werd het begin van een lange, lange traditie van sprookjesvoorstellingen voor een groot publiek in Utrecht. De eerste paar keer in het gebouw ‘Plompetoren’ – de huidige City-bioscoop – daarna een tiental jaren in het NV-huis aan de Oudegracht, en sinds 1942 bijna allemaal in de Stadsschouwburg. 

Meer dan 45 jaar lang was mevrouw Bruinshoofd-Diemel de spil van de vereniging. Zij was niet alleen de grote organisator, maar ook regisseur en algeheel spelleider, en onder haar leiding werden meer dan 125 voorstellingen gegeven. Zij heeft dat volgehouden tot ze niet meer kón, en zij de club om medische redenen moest loslaten.

In 1974 werd mevrouw Bruinshoofd-Diemel als spelleider opgevolgd door Lien Monfoort. Lien was op dat moment 42 jaar oud, al meer dan 14 jaar bestuurslid, en daarvóór zelf ook twintig jaar  spelend lid van de club geweest. Lien bleek uit hetzelfde hout gesneden als haar voorgangster: de Jeugdclub was haar lust en haar leven en daar stak zij al haar vrije tijd in. Haar huis was jarenlang het kloppend hart van de club: als werkplaats, als naaiatelier en als opslagruimte. Maar ook voor de telefonische kaartverkoop én als logeeradres voor een paar generaties jeugdleden. Onder haar leiding klommen vele kinderen inde loop der jaren op van vogeltje naar fee, van hofdame naar Vrouw Holle of Heks, van kaboutertje naar prinses of Roodkapje, en van soldaat naar koning, koningin of boze wolf…

van jeugdclub | naar operette | via ‘er was eens’ | naar het Utrechts Sprookjestheater