Sponsors

Om de sprookjes in de beide schouwburgen professioneel te kunnen spelen is veel geld nodig. Geld voor alle kostuums, decors en rekwisieten. De opslag van al deze spullen het hele jaar door. De zaalhuur van de schouwburg en de kosten van het video productie bedrijf dat opnames voor ons maakt. De fotograaf die elke voorstelling voor ons vastlegt. Het laten drukken van flyers, posters en brieven. Voor het gebruik van de oefenruimte elk weekend. We zijn een niet commerciële club die gelukkig ook wat subsidie krijgt maar met de huidige regering die blijft bezuinigen op kunst & cultuur wordt ook dat steeds minder. Wilt u ons ook sponsoren en ervoor zorgen dat we sprookjes kunnen blijven spelen? Stuur een bericht aan penningmeester@utrechtssprookjestheater.nl Met een bijdrage van minimaal € 100 krijgt u statutair de status van ‘begunstiger’ en vermelden wij u en uw logo op deze website!

Bestuur | Artistiek team | Werkgroepen | Bestuurlijke stukken | Sponsors