Bestuurlijke stukken

Een non-profit organisatie als het Utrechts Sprookjestheater heeft natuurlijk statuten, een huishoudelijk reglement en een beleidsplan. Die staan op deze website om transparant te zijn, informatie beschikbaar te stellen en om subsidies aan te kunnen vragen.Voor de statuten heb je het wachtwoord nodig: UST-2018

Met de contributies van de leden en de inkomsten aan de zaal bij onze voorstellingen halen we niet genoeg geld binnen om te kunnen bestaan. De kosten voor de huur van onze oefenruimte en de opslag van al onze rekwisieten en kostuums zijn al hoger. Tel daar nog eens de zaalhuur bij op van het Stadstheater de Kom dan zul je begrijpen dat wij mede afhankelijk zijn van gulle gevers in de vorm van sponsoren en subsidies van de gemeente Utrecht.

Hier kun je ook onze mooi vormgegeven jaaroverzichten bekijken die we op de ALV bespraken. De stukken van 2020-2021 en de stukken van 2022-2023

Bestuur | Artistiek team | Werkgroepen | Bestuurlijke stukken | Sponsors