Achter de schermen

De voorstellingen die wij spelen komen natuurlijk niet alleen door de speelsters/lers tot stand. Er zijn heel veel mensen achter de schermen bezig om alles voor elkaar te krijgen. De leden van het artistieke team geven de voorstelling vorm. Het bestuur regelt alle administratieve taken. De vrijwilligers vormen allerlei commissies die zich per groep buigen over bijvoorbeeld de kleding, de decors of de rekwisieten. Dan zijn daar nog de sponsors en donateurs die met hun financiële bijdrage al ons werk mogelijk maken. Want de schouwburg moeten we natuurlijk betalen, maar ook de opslagruimte voor al onze decors, kleding e.d. Ook de school waar we wekelijks oefenen krijgt een bijdrage. Bovendien zijn er veel mensen die ons op oproep een helpende hand toesteken. Voor ons flyeren op een jaarmarkt, de website bijhouden of op de dag van de uitvoering in de schouwburg helpen met aankleden, schminken en het klaarzetten van alle decors.

Bestuur | Artistiek team | Werkgroepen | Bestuurlijke stukken | Sponsors